Sadie, small sculpture

-

$220

4" x 8"

stoneware

white

2 lbs